Tổng hợp các nguồn học trực tuyến miễn phí cho học sinh từ lớp 1 đến 12

Lượt xem:

Đọc bài viết

  1. Học trực tuyến các bài giảng theo SGK cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12: https://bit.ly/3ebF7gz
  2. Học trực tuyến trên vnEdu miễn phí cho học sinh từ lớp 1 tới 12: https://bit.ly/2Xs4Vir
  3. Học trực tuyến trên VioEdu miễn phí cho học sinh từ lớp 1 tới 12: https://bit.ly/2XplSu7
  4. Học trực tuyến với ON Edu trên VTVcab: https://bit.ly/2UVzE5U
  5. Học trực tuyến của trên hệ thống bài giảng của Sở GD-ĐT Hà Nội: https://bit.ly/2Xmh5JX
  6. Thư viện bài giảng tất cả cấp học từ Mầm non lên THPT của Bộ và Sở GD-ĐT: https://bit.ly/34pj2qg
  7. Kho học liệu trực tuyến từ lớp 1 đến lớp 12 của trường Đại học Sư phạm HN: https://bit.ly/3b1F30X
  8. Kho học liệu với 216 SGK, sách tham khảo, học liệu điện tử và 140.000 bài tập dành cho học sinh: https://bit.ly/3a0uTMC
  9. Ôn thi trực tuyến kênh VTV7: https://bit.ly/3aXv10M