Chiêm Thành Hoàng
 • Chiêm Thành Hoàng
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Bí thư
 • 0916388332
 • hoangct07504@kiengiang.edu.vn
Trần Việt Hùng
 • Trần Việt Hùng
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0919522132
 • tranviethung28031974@gmail.com
 • Từ 03/6/2020