Ngày hội Trải nghiệm STEM năm học 2022-2023

Ngày hội Trải nghiệm STEM năm học 2022-2023

Lượt xem:

Nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục STEM. Tạo cơ sở ban đầu để lan toả phương pháp dạy học STEM trong đội ngũ giáo viên; Tạo ra một sân chơi khoa học thường xuyên, bổ ích với nhiều nội dung liên hệ mật thiết với thực tiễn, khơi dậy đam mê nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức các môn học vào giải quyết các... ...
Họp mặt kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2024

Họp mặt kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2024

Lượt xem:

Nhằm tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa lịch sử Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, qua đó khơi dậy niềm tự hào truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; cố vũ, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no,... ...