BGD ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 27/7/2020, Bộ giáo dục đã ra Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.