Tài liệu HD học – Lý 6-Tuần 25-Bài 21 Ứng dụng sự nở vì nhiệt

Tài liệu HD học – Lý 6-Tuần 25-Bài 21 Ứng dụng sự nở vì nhiệt

Lượt xem:

Để kiểm tra lại việc tự học qua video của các em sẽ thực hiện là bài tập bằng cách nhắp và 1 trong 2 đường link dưới https://hoctructuyen.violet.vn/uploads/previews/present/4/539/21/res/index.html Hoặc: https://forms.gle/Rgck8j5XbUfT8Lbx8 HS làm bài xong chụp lại màn hình báo điểm rùi gửi vào nhóm zalo của nhóm lớp mình       ...
Tài liệu HD học – Lý 6-Tuần 24-Bài 20 Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Tài liệu HD học – Lý 6-Tuần 24-Bài 20 Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Lượt xem:

  https://hoctructuyen.violet.vn/uploads/previews/present/4/534/250/res/index.html       ...