Thành tích nhà trường

Năm học 2015-2016 được UBND Tỉnh tặng bằng khen hạng 3 hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm họcBangKhenNhaTruong2015-16